Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aerotunel sp. z o.o. (dalej: „AEROTUNEL”) z siedzibą przy Al. Solidarności 75/26, 00-090 Warszawa.

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w AEROTUNEL. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

* uzasadnionego interesu AEROTUNEL (zatrudnianie pracowników)
* w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu pracy
* na podstawie Pani/Pana zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacjach (w przypadku gdy została wyrażona).

Jednocześnie informujemy, że:

* udzielenie zgody jest dobrowolne,
* w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody, cofnięcie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych należy przesyłać na adres: CV@FLYSPOT.COM
* dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody,
* przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
* przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Aplikując (klikając przycisk „Wyślij”) wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na potrzeby procesu rekrutacyjnego organizowanego przez AEROTUNEL.

Jednocześnie oświadcza Pani/Pan, że:

* został/a Pan/i poinformowany/na o prawie do wycofania zgody w każdym momencie,
* otrzymał/a Pan/i informację o sposobie przetwarzania danych kandydatów przez AEROTUNEL

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy, jest dobrowolne i aplikując wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez AEROTUNEL.